Vad kan Spetsa göra för dig?

Spetsa bygger på din kunskap och erfarenhet och underlättar för dig som forskare eller lärare på Linköpings universitet när du vill göra uppdrag som bisyssla. Vi kan hjälpa dig med allt från affärscoachning till avtalsfrågor, fakturering och administration. Genom Spetsa kan du få nyttiga erfarenheter till din forskning eller undervisning. Du fokuserar på ditt uppdrag, vi sköter resten.

Vid upphandlingar kan Spetsa hjälpa till att utforma och skriva anbud.
Vi kan även agera projektledare i uppdrag. 

Vilken typ av uppdrag kan du göra via Spetsa?

Låt andra ta del av din kunskap och kompetens. Genom Spetsa kan du genomföra olika uppdrag som är specialanpassade för respektive företag eller organisation.

Inspiration

Inspiration

Föreläsningar, seminarier eller workshops hos företag eller organisationer, så att de kan ta del av din specialistkompetens och forskning.

Utbildning

Utbildning

Anpassade utbildningar inom ditt specialområde för personer i yrkeslivet. Kurserna varierar i omfattning, ger inga hp och finns inte inom LiUs ordinarie utbud.

Utvärdering

Utvärdering

Gör en oberoende granskning i syfte att ta fram ett beslutsunderlag till kunden. Det kan vara en utvärdering, utredning eller följeforskning i syfte att utveckla ett projekt eller organisation.

Utveckling

Utveckling

Agera konsult eller rådgivare åt en verksamhet för att ge nya perspektiv på och utveckla en produkt, tjänst eller process.

Vad händer i ett uppdrag genom Spetsa?

spetsa uppdragsprocess
Klicka för att förstora.

Citat

Linköpings universitet ställer sig positivt till att anställda vid universitetet har en bisyssla, så länge den överensstämmer med gällande riktlinjer för bisysslor. Rekommendationen är att antalet timmar för bisyssla inte ska överskrida 300-400 timmar per år. LiU har i sin affärspolicy från år 2000 uttalat att LiU

”är positiv till och vill uppmuntra bisysslor som utvecklar såväl den anställde som LiU och inte skadar den ordinarie verksamheten eller medför negativa konsekvenser för universitetets åtaganden vad avser utbildning och forskning”.
 
Det finns en tydlig vägledning för medarbetare inom Linköpings universitet med riktlinjer och förhållningssätt till bisysslor. I den finns regler vad som är tillåtna och otillåtna bisysslor, regler, redovisningsplikt mm. Källa: ”Riktlinjer för bisysslor” Dnr LIU-2015-01517

pdfBeslut om riktlinjer för bisysslor

pdfBilaga Riktlinjer för bisysslor

pdfBilaga Anvisninga avseende redovisning och uppföljning av bisysslor.pdf

 

Är du nyfiken på att veta mer?

Hör av dig till oss redan idag!

Om du har kunskap som du vill dela med dig av eller om du behöver hjälp i ett av dina uppdrag.Fyll i spamskyddskoden:
Spamskydd

Om Spetsa

Spetsa är din engagerade part när du önskar spetskompetens eller inspiration från forskare och lärare vid Linköpings universitet.

spetsa vit

 

 

Kunskap till Nytta

Spetsa är ett helägt dotterbolag som ägs av Linköpings Universitet via LiU Holding AB. Spetsa har ett nära samarbete med övriga verksamheter inom LiU Holding AB.

LiU Invest
LiU Innovation
LiU Relation
LEAD
Unitalent

Kontakt

Spetsa AB
Teknikringen 10, 583 30 Linköping

Kåkenhus, Campus Norrköping

liu logo

Edit & Björnen / Keylab AB