Henrik Kock

Lärande, ledarskap och arbetsorganisation

Docent och bitr. professor i pedagogik. Jag har under lång tid forskat kring frågor om lärande, ledarskap, arbetsorganisation (t ex team) och organisatorisk förändring/ förnyelse (t ex införande av LEAN). Forskningen har bedrivits i nära samverkan med företag och organisationer. En stor del av forskningen har drivits av frågan:

  • Hur kan kompetens utvecklas hos individer och organisationer?
  • Hur kan organisationerna bättre ta tillvara och utveckla kompetensen på arbetsplatsen?

Inriktning på uppdrag
Många satsningar som görs på att höja personalens kompetens har låg utväxling – de efterfrågade effekterna uteblir ofta helt eller delvis. Jag kan bidra med ökade kunskaper om hur detta kan förbättras och utvecklas genom att medverka i utbildningar av chefer och personal, föreläsningar, workshops, osv.

Erbjudande:
Du kan få hjälp och stöd att arbeta mer strategiskt med frågor som rör personalens kompetens och lärande, arbetsorganisation och ledarskap, organisationsutveckling. Jag har tillgång till ett omfattande nätverk av forskare inom närliggande områden, vilket kan vara en viktig resurs i sammanhanget.

 

Tillbaka

Taggar: Organisation, Ledarskap, Lärande, Verksamhetsutveckling

Exempel på områden där våra konsulter verkar

Arbetsterapi • Energi • Entreprenörskap • Följeforskning • Företagsekonomi • Grafisk design • Hållfasthetslära • Industriell produktion • Innovation • IT • Ledarskap • Lärande • Management • Material • Mekanik • Organisation • Produktutveckling • Språk • Statistik • Strategi • Styr- och reglerteknik • Systemsäkerhet • Utomhuspedagogik • Utvärdering

Charlotte Norrman

Charlotte Norrman

Anders Szczepanski

Anders Szczepanski

Andreas Wallo

Andreas Wallo

Cecilia Enberg

Cecilia Enberg

Elin Karlsson

Elin Karlsson

Eva Kätting

Eva Kätting

Per-Erik Ellström

Per-Erik Ellström

Ulrik Lögdlund

Ulrik Lögdlund

Nicolette Lakemond

Nicolette Lakemond

Patrik Thollander

Patrik Thollander

Henrik Kock

Henrik Kock

Lennart Svensson

Lennart Svensson

Magnus Klofsten

Magnus Klofsten

John Boman

John Boman

Christian Kowalkowski

Christian Kowalkowski

Mehran Noghabai

Mehran Noghabai

Erik Sandberg

Erik Sandberg

Åsa-Karin Engstrand

Åsa-Karin Engstrand

Ida Kåhlin

Ida Kåhlin

Karl Wahlin

Karl Wahlin

Christin Wennersten

Christin Wennersten

Micael Derelöv

Micael Derelöv

Tobias Trofast

Tobias Trofast

Stefan Maass

Stefan Maass

Elin Wihlborg

Elin Wihlborg

Mathilda Björk

Mathilda Björk

Svante Vikingsson

Svante Vikingsson

Franck-Gilles Miciol

Franck-Gilles Miciol

Visa alla våra konsulter

Citat

Är du nyfiken på att veta mer?

Hör av dig till oss redan idag!Fyll i spamskyddskoden:
Spamskydd

Om Spetsa

Spetsa identifierar, paketerar och säljer tjänster baserade på kunskap och erfarenhet vid Linköpings universitet.

spetsa vit

 

 

Kunskap till Nytta

Spetsa är ett helägt dotterbolag som ägs av Linköpings Universitet via LiU Holding AB. Spetsa har ett nära samarbete med övriga verksamheter inom LiU Holding AB.

LiU Invest
LiU Innovation
LiU Relation
LEAD
Unitalent

Kontakt

Spetsa AB
Teknikringen 10, 583 30 Linköping

Kåkenhus, Campus Norrköping

liu logo

Edit & Björnen / Keylab AB