Utvärdering, utredning och följeforskning

Om du behöver en oberoende granskning för att ta fram ett beslutsunderlag i syfte att utveckla ett projekt eller verksamhet kan vi hjälpa dig med utvärderingar, utredningar eller följeforskning.

Nedan kan du läsa några exempel på uppdrag:

Effektutvärdering kring satsning av kvinnors arbetsmiljö

Utvärdering av effekter i ett projekt kring kvinnors arbetsmiljö för att se om insatser varit hållbara och kunskaper tillvaratagits. Underlag från utvärderingen ska användas i framtida arbete med att integrera jämställdhetsfrågor i arbetsmiljö för kvinnor och män.

Forskarstöd till satsning på lärande nätverk inom sjukvården

Processledning av nätverk, stöd kring organisation, ledning, processer och utfall, samordning  och teoretiskt stöd till följeforskning.

Utvärdering av arbetsmarknadsprojekt för långtidsarbetslösa och nyanlända

Intervjuer och fokusgrupper med deltagare och anställda i ett 2-årigt arbetsmarknadsprojekt i syfte att se om insatser och åtgärder leder mot uppsatta mål.

Följeforskning kring 2-årigt projekt ”Karriärvägar för lärare”

Följeforskning i syfte att mäta hur karriärlärartjänster kan bidra till skolutveckling och hög kvalitet på undervisning och skolverksamhet samt ett optimalt lärande för alla elever. Följeforskning innebär att: man följer projektet för att se att insatser och åtgärder leder till uppsatta mål; den bidrar till  att projekt och utvecklingssatsningar kan göras mer långsiktigt hållbara och ge en önskad långsiktig effekt samt att projektets resultat kan bidra till effektivare resursanvändning.

Undersökning kring varför inte fler elever läser vidare till universitet och högskola

Statistisk enkätundersökning riktad till fd elever från högstadieskolor i en kommun kring varför man inte i högre utsträckning läser vidare till universitet och högskolor. Underlag används i syfte för kommunen för framtida åtgärder och insatser.

Undersökning kring vision och varumärke i en kommun

Statistisk enkätundersökning riktad mot medborgare och anställda i en kommun i syfte att se hur kommunens framtagna vision och varumärke uppfattas, där resultatet används för fortsatt utvecklat arbete.

För dig från näringsliv och samhälle

Är du nyfiken på att veta mer?

Hör av dig till oss redan idag!Fyll i spamskyddskoden:
Spamskydd

Om Spetsa

Spetsa är din engagerade part när du önskar spetskompetens eller inspiration från forskare och lärare vid Linköpings universitet.

spetsa vit

 

 

Kunskap till Nytta

Spetsa är ett helägt dotterbolag som ägs av Linköpings Universitet via LiU Holding AB. Spetsa har ett nära samarbete med övriga verksamheter inom LiU Holding AB.

LiU Invest
LiU Innovation
LEAD
Unitalent

Kontakt

Spetsa AB
Teknikringen 7, 583 30 Linköping
liu logo

Edit & Björnen / Keylab AB