Utveckling

Ta in specialistkompetens på konsultbasis för att få nya infallsvinklar och vidareutveckla er produkt, tjänst eller process, så att ni kan fortsätta utvecklas.

Nedan kan du läsa några exempel på uppdrag:

Minskade energikostnader och miljöpåverkan

En förbättrad industriell energieffektivitet är ett viktigt medel för att reducera företags energikostnader och minska negativ miljöpåverkan. Få hjälp med:

  • industriell energiledning
  • energieffektivisering i SMF
  • hinder mot och drivkrafter för energieffektivisering
  • energikartläggning

Produktutveckling och systemsäkerhet

  • Rådgivning inom produktutvecklingsområdet, speciellt inom de tidiga faserna och för teknisk systemutveckling.
  • Hur man kan systematisera och effektivisera arbetet från ett kundbehov till en färdig produkt.
  • Hur man vet att man har en tillräckligt säker produkt att släppa ut på marknaden

Stöd i affärsutveckling och i internt förändrings- och strategiarbete

  • Hur ett produktföretag kan bygga en lönsam tjänsteverksamhet
  • Hur man arbetar med innovation genom nya affärsmodeller

För dig från näringsliv och samhälle

Är du nyfiken på att veta mer?

Hör av dig till oss redan idag!Fyll i spamskyddskoden:
Spamskydd

Om Spetsa

Spetsa är din engagerade part när du önskar spetskompetens eller inspiration från forskare och lärare vid Linköpings universitet.

spetsa vit

 

 

Kunskap till Nytta

Spetsa är ett helägt dotterbolag som ägs av Linköpings Universitet via LiU Holding AB. Spetsa har ett nära samarbete med övriga verksamheter inom LiU Holding AB.

LiU Invest
LiU Innovation
LEAD
Unitalent

Kontakt

Spetsa AB
Teknikringen 7, 583 30 Linköping
liu logo

Edit & Björnen / Keylab AB