Henrik Kock

Lärande, ledarskap och arbetsorganisation

Docent och bitr. professor i pedagogik. Jag har under lång tid forskat kring frågor om lärande, ledarskap, arbetsorganisation (t ex team) och organisatorisk förändring/ förnyelse (t ex införande av LEAN). Forskningen har bedrivits i nära samverkan med företag och organisationer. En stor del av forskningen har drivits av frågan:

  • Hur kan kompetens utvecklas hos individer och organisationer?
  • Hur kan organisationerna bättre ta tillvara och utveckla kompetensen på arbetsplatsen?

Inriktning på uppdrag
Många satsningar som görs på att höja personalens kompetens har låg utväxling – de efterfrågade effekterna uteblir ofta helt eller delvis. Jag kan bidra med ökade kunskaper om hur detta kan förbättras och utvecklas genom att medverka i utbildningar av chefer och personal, föreläsningar, workshops, osv.

Erbjudande:
Du kan få hjälp och stöd att arbeta mer strategiskt med frågor som rör personalens kompetens och lärande, arbetsorganisation och ledarskap, organisationsutveckling. Jag har tillgång till ett omfattande nätverk av forskare inom närliggande områden, vilket kan vara en viktig resurs i sammanhanget.

 

Tillbaka

Taggar: Organisation, Ledarskap, Lärande, Verksamhetsutveckling

Är du nyfiken på att veta mer?

Hör av dig till oss redan idag!

Om du har kunskap som du vill dela med dig av eller om du behöver hjälp i ett av dina uppdrag.Fyll i spamskyddskoden:
Spamskydd

Om Spetsa

Spetsa är din engagerade part när du önskar spetskompetens eller inspiration från forskare och lärare vid Linköpings universitet.

spetsa vit

 

 

Kunskap till Nytta

Spetsa är ett helägt dotterbolag som ägs av Linköpings Universitet via LiU Holding AB. Spetsa har ett nära samarbete med övriga verksamheter inom LiU Holding AB.

LiU Invest
LiU Innovation
LEAD
Unitalent

Kontakt

Spetsa AB
Teknikringen 7, 583 30 Linköping
liu logo

Edit & Björnen / Keylab AB