Patrik Thollander

Industriell energieffektivitet

Reducerade industriella energikostnader och kostnadseffektiva styrmedel för ökad produktivitet

Hur kan industrin reducera energikostnaderna och hur kan kostnadseffektiva styrmedel utformas för detta ändamål är två centrala frågor i min forskning.

Förbättrad industriell energieffektivitet är ett viktigt medel för att reducera företags energikostnader och minska negativ miljöpåverkan. Ökade energipriser och en omvärld med knappare resurser ställer stora krav på industriella beslutsfattare hur energieffektivisering med framgång kan bedrivas i organisationen. Stora krav ställs även på publika beslutsfattare att designa och sjösätta väl fungerande statliga styrmedel som stöttar industrin i detta.

Forskningen jag bedriver rör förbättrad industriell energieffektivitet, bl.a. med inriktning små- och medelstora industriföretag (SMF). Områden som min forskning berör är:

 • industriell energiledning
 • energieffektivisering i SMF
 • hinder mot och drivkrafter för energieffektivisering
 • energikartläggning
 • styrmedel kring effektivare industriell energianvändning
 • potentialer för effektivare industriell energieffektivisering

Jag leder och deltar i flera forskningsprojekt på området. Jag undervisar på grundläggande, avancerad och doktorandnivå och gärna håller föreläsningar hos externa partners, nationellt såväl som internationellt.

 


In english

How industry can reduce energy costs and how policy instruments can be designed are two central issues in my research.

Reduced industrial energy costs and cost-effective policy instruments for increased productivity

Improved industrial energy efficiency is an important means to reduce company's energy costs and reduce environmental impact. Increased energy prices and scarcity of resources puts great demand on industrial decision-makers regarding how improved energy efficiency successfully can be carried out in organizations. Great demands are also imposed on public policy decision-makers on how to design and launch properly functioning public policy instruments that supports improved energy efficiency in industry.

My research concerns improved industrial energy efficiency, and includes small and medium-sized industrial enterprises (SMEs). My research areas, e.g.:

 • Industrial energy management
 • Energy Efficiency in SMEs
 • Barriers to and drivers for energy efficiency
 • Energy audits
 • Energy policies for improved industrial energy end-use
 • Industrial energy efficiency potentials

I am leading and participating in several research projects in the area. I teach at basic, advanced and postgraduate levels and also have the privilege to give lectures outside the University, both nationally and internationally.

 

Tillbaka

Taggar: Energi

Är du nyfiken på att veta mer?

Hör av dig till oss redan idag!

Om du har kunskap som du vill dela med dig av eller om du behöver hjälp i ett av dina uppdrag.Fyll i spamskyddskoden:
Spamskydd

Om Spetsa

Spetsa är din engagerade part när du önskar spetskompetens eller inspiration från forskare och lärare vid Linköpings universitet.

spetsa vit

 

 

Kunskap till Nytta

Spetsa är ett helägt dotterbolag som ägs av Linköpings Universitet via LiU Holding AB. Spetsa har ett nära samarbete med övriga verksamheter inom LiU Holding AB.

LiU Invest
LiU Innovation
LiU Relation
LEAD
Unitalent

Kontakt

Spetsa AB
Teknikringen 10, 583 30 Linköping

Kåkenhus, Campus Norrköping

liu logo

Edit & Björnen / Keylab AB