Per-Erik Ellström

Organisation, lärande och ledarskap

Professor i pedagogik vid Linköpings universitet, och under lång tid verksam vid HELIX Excellence Centre (www.liu.se/helix) samt vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL). Jag har omfattande erfarenhet som forskare, utvärderare och utbildare såväl inom som utom universitetet. Min kärnkompetens ligger inom HR-området, och rör frågor om vuxnas lärande, kompetensfrågor, utbildning och utveckling av chefer och medarbetare samt ledarskap, utvecklingsarbete och implementering av  förändring i olika typer av verksamheter – hälso- och sjukvård, skola, omsorg, större och mindre företag.

Inriktning på uppdrag
En stor utmaning för de flesta verksamheter är att kombinera en effektiv produktion/drift med reflektion, lärande och förmåga till ständig förbättring och utveckling av processer och arbetsformer. Med andra ord att skapa en kunskapsbaserad, lärande och utvecklingsinriktad verksamhet. Jag kan bidra med forskningsbaserad kunskap och praktiska erfarenheter om hur denna utmaning kan förstås och hanteras på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Erbjudande:
Du kan få rådgivning, handledning, utbildningsinsatser och forskarstöd för ett mer systematiskt och strategiskt arbete med förändringsledning och insatser/projekt som gäller individ-, grupp- eller organisationsutveckling. Tänkbara uppdrag kan exempelvis omfatta medverkan i olika typer av interna utbildningar, skräddarsydda uppdragsutbildningar, forskningscirklar, föreläsningar, workshops eller forskarstöd för planering, genomförande eller utvärdering av utvecklingssatsningar/-projekt.

 

Tillbaka

Taggar: Organisation, Ledarskap, Följeforskning, Lärande, Arbetsmiljö

Är du nyfiken på att veta mer?

Hör av dig till oss redan idag!

Om du har kunskap som du vill dela med dig av eller om du behöver hjälp i ett av dina uppdrag.Fyll i spamskyddskoden:
Spamskydd

Om Spetsa

Spetsa är din engagerade part när du önskar spetskompetens eller inspiration från forskare och lärare vid Linköpings universitet.

spetsa vit

 

 

Kunskap till Nytta

Spetsa är ett helägt dotterbolag som ägs av Linköpings Universitet via LiU Holding AB. Spetsa har ett nära samarbete med övriga verksamheter inom LiU Holding AB.

LiU Invest
LiU Innovation
LEAD
Unitalent

Kontakt

Spetsa AB
Teknikringen 7, 583 30 Linköping
liu logo

Edit & Björnen / Keylab AB