Ulrik Lögdlund

Organisation, arbetsmiljö och gruppdynamik

Filosofie doktor i pedagogik (vuxnas lärande) och studierektor/ämnesansvarig för Sociologi vid Linköpings universitet. Undervisar i sociologi med inriktning mot socialpsykologi, gruppsykologi och utbildningssociologi. Handleder examensarbeten inom sociologi med inriktning mot arbete och arbetsliv.

  • Hur arbetar ni med psykosociala arbetsmiljöfrågor i er organisation?
  • Hur kan vi bättre förstå arbetsgruppers dynamik (drivkrafter, arbetsprestationer, konflikter)?
  • Vilka beprövade teorier och modeller finns inom grupp- och socialpsykologin?

Inriktning på uppdrag
I arbetslivet är frågor om arbetsmiljö, personal och ledning ständigt aktuella – inte minst till följd av nya regelverk, framväxten av nya professioner och skilda sätt att organisera arbetet. Kunskap om relationen mellan individ, grupp och arbetsorganisation är således central för alla parter. Social- och gruppsykologi handlar framförallt om hur arbetsgrupper bildas, utvecklas och leds men inom ämnet finns också kunskap om irrationella fenomen och dysfunktionella gruppbeteenden.

Vidare är arbetsmarknaden ett fält med strukturella problem. Flera grupper har idag en svag ställning på arbetsmarknaden. Det gäller särskilt människor med låg utbildningsnivå, ungdomar utan avgångsbetyg och nyligen invandrade. Kommuner i Sverige arbetar med olika former av sysselsättningsfrämjande åtgärder. Kunskap om hur dessa kommunala arbetsmarknadsprojekt fungerar i praktiken genom t ex arbetsträning och tillskapandet av praktikplatser är viktig strategisk information.

Erbjudande

  • Skräddarsydd utbildning med inriktning mot ledning och strategiskt personalarbete. Kurser kan ges utifrån önskemål om intresseområde och kunskapsnivå.
  • Följeforskning och utvärderingsuppdrag inom arbetsmarknad samt arbetsmarknadsprojekt med fokus på svaga grupper i samhället samt variabler som klass, kön och etnicitet.

 

Tillbaka

Taggar: Organisation, Följeforskning, Lärande, Arbetsmiljö

Är du nyfiken på att veta mer?

Hör av dig till oss redan idag!

Om du har kunskap som du vill dela med dig av eller om du behöver hjälp i ett av dina uppdrag.Fyll i spamskyddskoden:
Spamskydd

Om Spetsa

Spetsa är din engagerade part när du önskar spetskompetens eller inspiration från forskare och lärare vid Linköpings universitet.

spetsa vit

 

 

Kunskap till Nytta

Spetsa är ett helägt dotterbolag som ägs av Linköpings Universitet via LiU Holding AB. Spetsa har ett nära samarbete med övriga verksamheter inom LiU Holding AB.

LiU Invest
LiU Innovation
LEAD
Unitalent

Kontakt

Spetsa AB
Teknikringen 7, 583 30 Linköping
liu logo

Edit & Björnen / Keylab AB