Mehran Noghabai

Ekonomisk styrning

Civilingenjör i Industriell ekonomi vid LiTH 1985 och Teknisk licentiat i Ekonomiska informationssystem vid IDA/LiU 1993. Har en bred kompetens som forskare, undervisare och konsult. Har lång och god erfarenhet från utvärdering av systemlösningar, förstudier av projekt samt undervisning och handledning av uppsatser i ekonomisk styrning, logistisk och marknadsföring. Många företagsproblem som jag behandlar kretsar kring frågor av typ:

  • Hur ska implementering av en plan el strategikarta följas upp och utvärderas i verksamheter?
  • Vad kostar en produkt, ett projekt eller en investering och hur ser lönsamhetsutsikterna ut?
  • Hur ska den ekonomiska styrningen se ut i t ex små och mellanstora företag för bättre beslut?
  • Hur ska ett affärssystem, en e-handelslösning, en marknads- eller kulturkampanj utvärderas?
  • Hur kan företagssamverkan & konsulting inom företagsekonomi bidra till kunskapsutveckling?

Inriktning på uppdrag
Dagens företag och organisationer möter ständigt nya krav och utmaningar som kräver anpassning av befintliga system eller framtagning av nya lösningar eller planer. För att säkerställa ekonomin i beslut behövs metoder för ekonomisk analys och kalkylmodeller som redovisar de ekonomiska konsekvenserna av ett handlingsalternativ. Dessa beslut kan sedan relatera till planering och genomförande av de alternativ man ställs inför eller till analys och uppföljning av de projekt som genomförts. Många utvärderingar rör hela eller stora delar av värdekedjan, vilket kräver ett mångkunnande och ett samordnat synsätt. Ett aktivt deltagande med ett strategiskt perspektiv på ekonomisk styrning kan skapa den samsyn och integration som större utvecklingsprojekt, strategiimplementeringar eller systeminvesteringar kräver.

Erbjudande:
Jag kan erbjuda utbildning, förstudier, konsulting och coachning i form av stöd och handledning i utvecklingsprocesser. De kurser eller modeller som tas fram är konkreta, bygger på relevanta teorier och beprövad erfarenhet och är anpassade till verksamhetens behov. Siktet är inställt mot hög beslutskvalitet och hög verksamhets- eller affärsnytta. Konsultuppdragen kan vara kopplade till planering; t ex att utveckla balanserade styrkort för implementering av strategikartor eller aktivitetsbaserad kalkylering och budgetering anpassade till nya krav och omständigheter. De kan också vara kopplade till analys och uppföljning; t ex utvärdering av effektiviteten hos ett affärssystem eller bakomliggande produktionsflöde eller marknadsmix.

 

Tillbaka

Taggar: Företagsekonomi

Är du nyfiken på att veta mer?

Hör av dig till oss redan idag!

Om du har kunskap som du vill dela med dig av eller om du behöver hjälp i ett av dina uppdrag.Fyll i spamskyddskoden:
Spamskydd

Om Spetsa

Spetsa är din engagerade part när du önskar spetskompetens eller inspiration från forskare och lärare vid Linköpings universitet.

spetsa vit

 

 

Kunskap till Nytta

Spetsa är ett helägt dotterbolag som ägs av Linköpings Universitet via LiU Holding AB. Spetsa har ett nära samarbete med övriga verksamheter inom LiU Holding AB.

LiU Invest
LiU Innovation
LEAD
Unitalent

Kontakt

Spetsa AB
Teknikringen 7, 583 30 Linköping
liu logo

Edit & Björnen / Keylab AB