Elin Wihlborg

Offentlig förvaltning, digitalisering och lokal politik; Följeforskning och utvärdering

Professor i Statsvetenskap med bred kompetens som föreläsare, analytiker och kommentator kring offentlig förvaltning, digitalisering, regional utveckling och lokal demokrati.

  • Hur utmanas demokrati och förvaltning av digitaliseringen? Hur kan vi ta tillvara nya möjligheter?
  • Delaktighet, mångfald och lärande för offentliga förändringsprocesser
  • Framtidsbilder och demokrati – hur och om vad kan platser och människor utvecklas

Inriktning på uppdrag
Två genomgripande utmaningar för demokrati och offentlig förvaltning idag är att vi bäddas in i digital teknik och strävar efter mer hållbar utveckling. Men hur kan vi demokratiskt styra, leda och organisera vårt samhälle på hållbara sätt även i en alltmer digitaliserad värld? Digitaliserignen bär på många möjligheter men de behöver omsättas och förankras för att skapa nytta, utveckling och innovation. Utifrån forskning om digitaliseringens möjligheter och med ett kritiskt reflekterande förhållningssätt kring förändingsproceser kan vi bidra till hållbara digitala sammanhang.

Erbjudande
Elin talar gärna till större grupper om digtaliseringens möjligheter och demokratiska utmaningar, men bidrar lika gärna till analytiska arbetsmöten i mindre grupper tex kring nya projekt eller utvärderingar. Det kan handla om enstaka föreläsningar eller serier av verksamheter i kommuner eller andra organsiationer. Tillsammans med kollegor och studenter i sitt nätverk kan Elin även erbjuda att genomföra utvärderingar, följeforskning och analyser av förändringsprocesser.

Tillbaka

Taggar: Följeforskning

Är du nyfiken på att veta mer?

Hör av dig till oss redan idag!

Om du har kunskap som du vill dela med dig av eller om du behöver hjälp i ett av dina uppdrag.Fyll i spamskyddskoden:
Spamskydd

Om Spetsa

Spetsa är din engagerade part när du önskar spetskompetens eller inspiration från forskare och lärare vid Linköpings universitet.

spetsa vit

 

 

Kunskap till Nytta

Spetsa är ett helägt dotterbolag som ägs av Linköpings Universitet via LiU Holding AB. Spetsa har ett nära samarbete med övriga verksamheter inom LiU Holding AB.

LiU Invest
LiU Innovation
LEAD
Unitalent

Kontakt

Spetsa AB
Teknikringen 7, 583 30 Linköping
liu logo

Edit & Björnen / Keylab AB