Franck-Gilles Miciol

Cross cultural management, fransk ekonomi och näringsliv

 

Franck-Gilles Miciol är utbildad civilekonom från Paris Dauphine universitet och har avlagt en Ekonomie licentiat vid Linköping universitet. Franck-Gilles har breda kunskaper om näringslivet i Frankrike (företagande, marknaden, affärsrätt, industriell och ekonomisk utveckling) och är specialiserad inom fransk affärskultur och ledarstil (forskar kring diverse fransk-svenska projekt inom flygindustri).

 

Exempel på frågeställningar:

  • Hur samarbetar man med fransmännen på ett effektivare sätt?
  • Hur förhandlar man och fattar gemensamma beslut med sina franska partners?
  • Hur opererar man i Frankrike som svenskt exportföretag eller investerare?

 

Inriktning på uppdrag

Att samarbeta med partners från ett annat land är ofta en utmaning. Även om man tillhör samma bransch och delar likvärdiga yrkeskunskaper finns stora skillnader mellan olika kulturer. Svenskar kan vara störda av fransmännens förhållningssätt till hur en organisation skall styras, ett projekt drivas, hur ett avtal skall förhandlas eller ett beslut fattas (hierarki, tidsuppfattning, brist på konsensus- och delegeringsförmåga är några exempel på franska kulturella drag som kan störa svenskars sed och bruk vid affärsutövande).

Dessa krockar och svårigheter är energi och tidskrävande, och inte sällan kontraproduktiva. Genom att vara medvetna om det sätt fransmännen driver affärer och genom att förberedda sig med välfungerande verktyg inför kommande möten eller samarbeten med fransmän vinner man i effektivitet, samt skapar förutsättningar för mer förtroendefulla, kvalitativa och långvariga affärer med sina franska partners.

 

Erbjudande:

  • Föreläsningar och interaktiva workshop om fransk affärskultur och ledarskap.
  • Skräddarsydd utbildning om Frankrikes näringsliv enligt beställarens behov.
  • Översättning (svenska ® franska) av dokument med fackligt innehåll (ekonomi, finans, alt. juridik).

 

Är detta intressanta område för Ditt företag?

Kontakta Spetsa för en förfrågan hur vi kan ta fram en utbildning som passar just Er organisation!

Tillbaka

Taggar: Organisation, Lärande, Språk

Är du nyfiken på att veta mer?

Hör av dig till oss redan idag!

Om du har kunskap som du vill dela med dig av eller om du behöver hjälp i ett av dina uppdrag.Fyll i spamskyddskoden:
Spamskydd

Om Spetsa

Spetsa är din engagerade part när du önskar spetskompetens eller inspiration från forskare och lärare vid Linköpings universitet.

spetsa vit

 

 

Kunskap till Nytta

Spetsa är ett helägt dotterbolag som ägs av Linköpings Universitet via LiU Holding AB. Spetsa har ett nära samarbete med övriga verksamheter inom LiU Holding AB.

LiU Invest
LiU Innovation
LEAD
Unitalent

Kontakt

Spetsa AB
Teknikringen 7, 583 30 Linköping
liu logo

Edit & Björnen / Keylab AB