Per-Erik Ellström

Organisation, lärande och ledarskap

Professor i pedagogik vid Linköpings universitet, och under lång tid verksam vid HELIX Excellence Centre (www.liu.se/helix) samt vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL). Jag har omfattande erfarenhet som forskare, utvärderare och utbildare såväl inom som utom universitetet. Min kärnkompetens ligger inom HR-området, och rör frågor om vuxnas lärande, kompetensfrågor, utbildning och utveckling av chefer och medarbetare samt ledarskap, utvecklingsarbete och implementering av  förändring i olika typer av verksamheter – hälso- och sjukvård, skola, omsorg, större och mindre företag.

Inriktning på uppdrag
En stor utmaning för de flesta verksamheter är att kombinera en effektiv produktion/drift med reflektion, lärande och förmåga till ständig förbättring och utveckling av processer och arbetsformer. Med andra ord att skapa en kunskapsbaserad, lärande och utvecklingsinriktad verksamhet. Jag kan bidra med forskningsbaserad kunskap och praktiska erfarenheter om hur denna utmaning kan förstås och hanteras på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Erbjudande:
Du kan få rådgivning, handledning, utbildningsinsatser och forskarstöd för ett mer systematiskt och strategiskt arbete med förändringsledning och insatser/projekt som gäller individ-, grupp- eller organisationsutveckling. Tänkbara uppdrag kan exempelvis omfatta medverkan i olika typer av interna utbildningar, skräddarsydda uppdragsutbildningar, forskningscirklar, föreläsningar, workshops eller forskarstöd för planering, genomförande eller utvärdering av utvecklingssatsningar/-projekt.

 

Tillbaka

Taggar: Organisation, Ledarskap, Följeforskning, Lärande, Arbetsmiljö

Exempel på områden där våra konsulter verkar

Arbetsterapi • Energi • Entreprenörskap • Följeforskning • Företagsekonomi • Grafisk design • Hållfasthetslära • Industriell produktion • Innovation • IT • Ledarskap • Lärande • Management • Material • Mekanik • Organisation • Produktutveckling • Språk • Statistik • Strategi • Styr- och reglerteknik • Systemsäkerhet • Utomhuspedagogik • Utvärdering

Anders Szczepanski

Anders Szczepanski

Charlotte Norrman

Charlotte Norrman

Andreas Wallo

Andreas Wallo

Elin Karlsson

Elin Karlsson

Cecilia Enberg

Cecilia Enberg

Karl Wahlin

Karl Wahlin

Eva Kätting

Eva Kätting

Per-Erik Ellström

Per-Erik Ellström

Ulrik Lögdlund

Ulrik Lögdlund

Henrik Kock

Henrik Kock

Mehran Noghabai

Mehran Noghabai

Nicolette Lakemond

Nicolette Lakemond

Lennart Svensson

Lennart Svensson

Magnus Klofsten

Magnus Klofsten

John Boman

John Boman

Patrik Thollander

Patrik Thollander

Ida Kåhlin

Ida Kåhlin

Christian Kowalkowski

Christian Kowalkowski

Åsa-Karin Engstrand

Åsa-Karin Engstrand

Erik Sandberg

Erik Sandberg

Christin Wennersten

Christin Wennersten

Stefan Maass

Stefan Maass

Tobias Trofast

Tobias Trofast

Micael Derelöv

Micael Derelöv

Elin Wihlborg

Elin Wihlborg

Mathilda Björk

Mathilda Björk

Franck-Gilles Miciol

Franck-Gilles Miciol

Svante Vikingsson

Svante Vikingsson

Visa alla våra konsulter

Citat

Är du nyfiken på att veta mer?

Hör av dig till oss redan idag!Fyll i spamskyddskoden:
Spamskydd

Om Spetsa

Spetsa är din engagerade part när du önskar spetskompetens eller inspiration från forskare och lärare vid Linköpings universitet.

spetsa vit

 

 

Kunskap till Nytta

Spetsa är ett helägt dotterbolag som ägs av Linköpings Universitet via LiU Holding AB. Spetsa har ett nära samarbete med övriga verksamheter inom LiU Holding AB.

LiU Invest
LiU Innovation
LEAD
Unitalent

Kontakt

Spetsa AB
Teknikringen 7, 583 30 Linköping
liu logo

Edit & Björnen / Keylab AB