Ulrik Lögdlund

Organisation, arbetsmiljö och gruppdynamik

Filosofie doktor i pedagogik (vuxnas lärande) och studierektor/ämnesansvarig för Sociologi vid Linköpings universitet. Undervisar i sociologi med inriktning mot socialpsykologi, gruppsykologi och utbildningssociologi. Handleder examensarbeten inom sociologi med inriktning mot arbete och arbetsliv.

  • Hur arbetar ni med psykosociala arbetsmiljöfrågor i er organisation?
  • Hur kan vi bättre förstå arbetsgruppers dynamik (drivkrafter, arbetsprestationer, konflikter)?
  • Vilka beprövade teorier och modeller finns inom grupp- och socialpsykologin?

Inriktning på uppdrag
I arbetslivet är frågor om arbetsmiljö, personal och ledning ständigt aktuella – inte minst till följd av nya regelverk, framväxten av nya professioner och skilda sätt att organisera arbetet. Kunskap om relationen mellan individ, grupp och arbetsorganisation är således central för alla parter. Social- och gruppsykologi handlar framförallt om hur arbetsgrupper bildas, utvecklas och leds men inom ämnet finns också kunskap om irrationella fenomen och dysfunktionella gruppbeteenden.

Vidare är arbetsmarknaden ett fält med strukturella problem. Flera grupper har idag en svag ställning på arbetsmarknaden. Det gäller särskilt människor med låg utbildningsnivå, ungdomar utan avgångsbetyg och nyligen invandrade. Kommuner i Sverige arbetar med olika former av sysselsättningsfrämjande åtgärder. Kunskap om hur dessa kommunala arbetsmarknadsprojekt fungerar i praktiken genom t ex arbetsträning och tillskapandet av praktikplatser är viktig strategisk information.

Erbjudande

  • Skräddarsydd utbildning med inriktning mot ledning och strategiskt personalarbete. Kurser kan ges utifrån önskemål om intresseområde och kunskapsnivå.
  • Följeforskning och utvärderingsuppdrag inom arbetsmarknad samt arbetsmarknadsprojekt med fokus på svaga grupper i samhället samt variabler som klass, kön och etnicitet.

 

Tillbaka

Taggar: Organisation, Följeforskning, Lärande, Arbetsmiljö

Exempel på områden där våra konsulter verkar

Arbetsterapi • Energi • Entreprenörskap • Följeforskning • Företagsekonomi • Grafisk design • Hållfasthetslära • Industriell produktion • Innovation • IT • Ledarskap • Lärande • Management • Material • Mekanik • Organisation • Produktutveckling • Språk • Statistik • Strategi • Styr- och reglerteknik • Systemsäkerhet • Utomhuspedagogik • Utvärdering

Anders Szczepanski

Anders Szczepanski

Charlotte Norrman

Charlotte Norrman

Andreas Wallo

Andreas Wallo

Elin Karlsson

Elin Karlsson

Cecilia Enberg

Cecilia Enberg

Karl Wahlin

Karl Wahlin

Eva Kätting

Eva Kätting

Per-Erik Ellström

Per-Erik Ellström

Ulrik Lögdlund

Ulrik Lögdlund

Henrik Kock

Henrik Kock

Mehran Noghabai

Mehran Noghabai

Nicolette Lakemond

Nicolette Lakemond

Lennart Svensson

Lennart Svensson

Magnus Klofsten

Magnus Klofsten

John Boman

John Boman

Patrik Thollander

Patrik Thollander

Ida Kåhlin

Ida Kåhlin

Christian Kowalkowski

Christian Kowalkowski

Åsa-Karin Engstrand

Åsa-Karin Engstrand

Erik Sandberg

Erik Sandberg

Christin Wennersten

Christin Wennersten

Stefan Maass

Stefan Maass

Tobias Trofast

Tobias Trofast

Micael Derelöv

Micael Derelöv

Elin Wihlborg

Elin Wihlborg

Mathilda Björk

Mathilda Björk

Franck-Gilles Miciol

Franck-Gilles Miciol

Svante Vikingsson

Svante Vikingsson

Visa alla våra konsulter

Citat

Är du nyfiken på att veta mer?

Hör av dig till oss redan idag!Fyll i spamskyddskoden:
Spamskydd

Om Spetsa

Spetsa är din engagerade part när du önskar spetskompetens eller inspiration från forskare och lärare vid Linköpings universitet.

spetsa vit

 

 

Kunskap till Nytta

Spetsa är ett helägt dotterbolag som ägs av Linköpings Universitet via LiU Holding AB. Spetsa har ett nära samarbete med övriga verksamheter inom LiU Holding AB.

LiU Invest
LiU Innovation
LEAD
Unitalent

Kontakt

Spetsa AB
Teknikringen 7, 583 30 Linköping
liu logo

Edit & Björnen / Keylab AB