Mehran Noghabai

Ekonomisk styrning

Civilingenjör i Industriell ekonomi vid LiTH 1985 och Teknisk licentiat i Ekonomiska informationssystem vid IDA/LiU 1993. Har en bred kompetens som forskare, undervisare och konsult. Har lång och god erfarenhet från utvärdering av systemlösningar, förstudier av projekt samt undervisning och handledning av uppsatser i ekonomisk styrning, logistisk och marknadsföring. Många företagsproblem som jag behandlar kretsar kring frågor av typ:

  • Hur ska implementering av en plan el strategikarta följas upp och utvärderas i verksamheter?
  • Vad kostar en produkt, ett projekt eller en investering och hur ser lönsamhetsutsikterna ut?
  • Hur ska den ekonomiska styrningen se ut i t ex små och mellanstora företag för bättre beslut?
  • Hur ska ett affärssystem, en e-handelslösning, en marknads- eller kulturkampanj utvärderas?
  • Hur kan företagssamverkan & konsulting inom företagsekonomi bidra till kunskapsutveckling?

Inriktning på uppdrag
Dagens företag och organisationer möter ständigt nya krav och utmaningar som kräver anpassning av befintliga system eller framtagning av nya lösningar eller planer. För att säkerställa ekonomin i beslut behövs metoder för ekonomisk analys och kalkylmodeller som redovisar de ekonomiska konsekvenserna av ett handlingsalternativ. Dessa beslut kan sedan relatera till planering och genomförande av de alternativ man ställs inför eller till analys och uppföljning av de projekt som genomförts. Många utvärderingar rör hela eller stora delar av värdekedjan, vilket kräver ett mångkunnande och ett samordnat synsätt. Ett aktivt deltagande med ett strategiskt perspektiv på ekonomisk styrning kan skapa den samsyn och integration som större utvecklingsprojekt, strategiimplementeringar eller systeminvesteringar kräver.

Erbjudande:
Jag kan erbjuda utbildning, förstudier, konsulting och coachning i form av stöd och handledning i utvecklingsprocesser. De kurser eller modeller som tas fram är konkreta, bygger på relevanta teorier och beprövad erfarenhet och är anpassade till verksamhetens behov. Siktet är inställt mot hög beslutskvalitet och hög verksamhets- eller affärsnytta. Konsultuppdragen kan vara kopplade till planering; t ex att utveckla balanserade styrkort för implementering av strategikartor eller aktivitetsbaserad kalkylering och budgetering anpassade till nya krav och omständigheter. De kan också vara kopplade till analys och uppföljning; t ex utvärdering av effektiviteten hos ett affärssystem eller bakomliggande produktionsflöde eller marknadsmix.

 

Tillbaka

Taggar: Företagsekonomi

Exempel på områden där våra konsulter verkar

Arbetsterapi • Energi • Entreprenörskap • Följeforskning • Företagsekonomi • Grafisk design • Hållfasthetslära • Industriell produktion • Innovation • IT • Ledarskap • Lärande • Management • Material • Mekanik • Organisation • Produktutveckling • Språk • Statistik • Strategi • Styr- och reglerteknik • Systemsäkerhet • Utomhuspedagogik • Utvärdering

Anders Szczepanski

Anders Szczepanski

Charlotte Norrman

Charlotte Norrman

Andreas Wallo

Andreas Wallo

Elin Karlsson

Elin Karlsson

Cecilia Enberg

Cecilia Enberg

Karl Wahlin

Karl Wahlin

Eva Kätting

Eva Kätting

Per-Erik Ellström

Per-Erik Ellström

Ulrik Lögdlund

Ulrik Lögdlund

Henrik Kock

Henrik Kock

Mehran Noghabai

Mehran Noghabai

Nicolette Lakemond

Nicolette Lakemond

Lennart Svensson

Lennart Svensson

Magnus Klofsten

Magnus Klofsten

John Boman

John Boman

Patrik Thollander

Patrik Thollander

Christian Kowalkowski

Christian Kowalkowski

Ida Kåhlin

Ida Kåhlin

Åsa-Karin Engstrand

Åsa-Karin Engstrand

Erik Sandberg

Erik Sandberg

Christin Wennersten

Christin Wennersten

Stefan Maass

Stefan Maass

Tobias Trofast

Tobias Trofast

Micael Derelöv

Micael Derelöv

Elin Wihlborg

Elin Wihlborg

Mathilda Björk

Mathilda Björk

Franck-Gilles Miciol

Franck-Gilles Miciol

Svante Vikingsson

Svante Vikingsson

Visa alla våra konsulter

Citat

Är du nyfiken på att veta mer?

Hör av dig till oss redan idag!Fyll i spamskyddskoden:
Spamskydd

Om Spetsa

Spetsa är din engagerade part när du önskar spetskompetens eller inspiration från forskare och lärare vid Linköpings universitet.

spetsa vit

 

 

Kunskap till Nytta

Spetsa är ett helägt dotterbolag som ägs av Linköpings Universitet via LiU Holding AB. Spetsa har ett nära samarbete med övriga verksamheter inom LiU Holding AB.

LiU Invest
LiU Innovation
LEAD
Unitalent

Kontakt

Spetsa AB
Teknikringen 7, 583 30 Linköping
liu logo

Edit & Björnen / Keylab AB