Christin Wennersten

Bedömning av arbetsförmåga

Arbetsterapeut med magisterexamen som har arbetat inom vuxenpsykiatrin, smärtrehabilitering och med försäkringsmedicinska utredningar. Har även undervisat på arbetsterapeutprogrammet på Linköpings universitet under några år.

Arbetar med vidareutveckling av AWP-FK, det arbetsterapeutiska bedömningsinstrumentet som används vid bl.a. försäkringsmedicinska utredningar.

Inriktning på uppdrag

Observation i aktivitet är ett viktigt komplement till intervjuer när det gäller att bedöma en klients arbetsförmåga. En rättssäker och tillförlitlig bedömning ökar chanserna för att rätt interventioner sätts in i rätt tid. Vilket i sin tur kan påverka klienters möjlighet att återgå i arbete eller annan sysselsättning.

Erbjudande

  • Endagskurs i bedömningsinstrumenten Assessment of Work Performance (AWP) och Assessment of Work Characteristics (AWC) för att på ett strukturerat sätt kunna bedöma klienters färdigheter i en arbetsuppgift samt för att kunna bedöma de krav som uppgiften ställer på klienten. Teori och praktisk tillämpning ingår i kursen.
  • Endagskurs i Assessment of Work Performance (AWP-FK), den specifika tillämpning av AWP som används bl.a. vid försäkringsmedicinska utredningar men som också passar dig som vill använda strukturerade arbetsuppgifter vid bedömning. Teori och praktisk tillämpning ingår i kursen.

Tillbaka

Taggar: Arbetseterapi

Exempel på områden där våra konsulter verkar

Arbetsterapi • Energi • Entreprenörskap • Följeforskning • Företagsekonomi • Grafisk design • Hållfasthetslära • Industriell produktion • Innovation • IT • Ledarskap • Lärande • Management • Material • Mekanik • Organisation • Produktutveckling • Språk • Statistik • Strategi • Styr- och reglerteknik • Systemsäkerhet • Utomhuspedagogik • Utvärdering

Anders Szczepanski

Anders Szczepanski

Charlotte Norrman

Charlotte Norrman

Andreas Wallo

Andreas Wallo

Elin Karlsson

Elin Karlsson

Cecilia Enberg

Cecilia Enberg

Karl Wahlin

Karl Wahlin

Eva Kätting

Eva Kätting

Per-Erik Ellström

Per-Erik Ellström

Ulrik Lögdlund

Ulrik Lögdlund

Henrik Kock

Henrik Kock

Mehran Noghabai

Mehran Noghabai

Nicolette Lakemond

Nicolette Lakemond

Lennart Svensson

Lennart Svensson

Magnus Klofsten

Magnus Klofsten

John Boman

John Boman

Patrik Thollander

Patrik Thollander

Ida Kåhlin

Ida Kåhlin

Christian Kowalkowski

Christian Kowalkowski

Åsa-Karin Engstrand

Åsa-Karin Engstrand

Erik Sandberg

Erik Sandberg

Christin Wennersten

Christin Wennersten

Stefan Maass

Stefan Maass

Tobias Trofast

Tobias Trofast

Micael Derelöv

Micael Derelöv

Elin Wihlborg

Elin Wihlborg

Mathilda Björk

Mathilda Björk

Franck-Gilles Miciol

Franck-Gilles Miciol

Svante Vikingsson

Svante Vikingsson

Visa alla våra konsulter

Citat

Är du nyfiken på att veta mer?

Hör av dig till oss redan idag!Fyll i spamskyddskoden:
Spamskydd

Om Spetsa

Spetsa är din engagerade part när du önskar spetskompetens eller inspiration från forskare och lärare vid Linköpings universitet.

spetsa vit

 

 

Kunskap till Nytta

Spetsa är ett helägt dotterbolag som ägs av Linköpings Universitet via LiU Holding AB. Spetsa har ett nära samarbete med övriga verksamheter inom LiU Holding AB.

LiU Invest
LiU Innovation
LEAD
Unitalent

Kontakt

Spetsa AB
Teknikringen 7, 583 30 Linköping
liu logo

Edit & Björnen / Keylab AB