Elin Wihlborg

Offentlig förvaltning, digitalisering och lokal politik; Följeforskning och utvärdering

Professor i Statsvetenskap med bred kompetens som föreläsare, analytiker och kommentator kring offentlig förvaltning, digitalisering, regional utveckling och lokal demokrati.

  • Hur utmanas demokrati och förvaltning av digitaliseringen? Hur kan vi ta tillvara nya möjligheter?
  • Delaktighet, mångfald och lärande för offentliga förändringsprocesser
  • Framtidsbilder och demokrati – hur och om vad kan platser och människor utvecklas

Inriktning på uppdrag
Två genomgripande utmaningar för demokrati och offentlig förvaltning idag är att vi bäddas in i digital teknik och strävar efter mer hållbar utveckling. Men hur kan vi demokratiskt styra, leda och organisera vårt samhälle på hållbara sätt även i en alltmer digitaliserad värld? Digitaliserignen bär på många möjligheter men de behöver omsättas och förankras för att skapa nytta, utveckling och innovation. Utifrån forskning om digitaliseringens möjligheter och med ett kritiskt reflekterande förhållningssätt kring förändingsproceser kan vi bidra till hållbara digitala sammanhang.

Erbjudande
Elin talar gärna till större grupper om digtaliseringens möjligheter och demokratiska utmaningar, men bidrar lika gärna till analytiska arbetsmöten i mindre grupper tex kring nya projekt eller utvärderingar. Det kan handla om enstaka föreläsningar eller serier av verksamheter i kommuner eller andra organsiationer. Tillsammans med kollegor och studenter i sitt nätverk kan Elin även erbjuda att genomföra utvärderingar, följeforskning och analyser av förändringsprocesser.

Tillbaka

Taggar: Följeforskning

Exempel på områden där våra konsulter verkar

Arbetsterapi • Energi • Entreprenörskap • Följeforskning • Företagsekonomi • Grafisk design • Hållfasthetslära • Industriell produktion • Innovation • IT • Ledarskap • Lärande • Management • Material • Mekanik • Organisation • Produktutveckling • Språk • Statistik • Strategi • Styr- och reglerteknik • Systemsäkerhet • Utomhuspedagogik • Utvärdering

Anders Szczepanski

Anders Szczepanski

Charlotte Norrman

Charlotte Norrman

Andreas Wallo

Andreas Wallo

Elin Karlsson

Elin Karlsson

Cecilia Enberg

Cecilia Enberg

Karl Wahlin

Karl Wahlin

Eva Kätting

Eva Kätting

Per-Erik Ellström

Per-Erik Ellström

Ulrik Lögdlund

Ulrik Lögdlund

Henrik Kock

Henrik Kock

Mehran Noghabai

Mehran Noghabai

Nicolette Lakemond

Nicolette Lakemond

Lennart Svensson

Lennart Svensson

Magnus Klofsten

Magnus Klofsten

John Boman

John Boman

Patrik Thollander

Patrik Thollander

Christian Kowalkowski

Christian Kowalkowski

Ida Kåhlin

Ida Kåhlin

Åsa-Karin Engstrand

Åsa-Karin Engstrand

Erik Sandberg

Erik Sandberg

Christin Wennersten

Christin Wennersten

Stefan Maass

Stefan Maass

Tobias Trofast

Tobias Trofast

Micael Derelöv

Micael Derelöv

Elin Wihlborg

Elin Wihlborg

Mathilda Björk

Mathilda Björk

Franck-Gilles Miciol

Franck-Gilles Miciol

Svante Vikingsson

Svante Vikingsson

Visa alla våra konsulter

Citat

Är du nyfiken på att veta mer?

Hör av dig till oss redan idag!Fyll i spamskyddskoden:
Spamskydd

Om Spetsa

Spetsa är din engagerade part när du önskar spetskompetens eller inspiration från forskare och lärare vid Linköpings universitet.

spetsa vit

 

 

Kunskap till Nytta

Spetsa är ett helägt dotterbolag som ägs av Linköpings Universitet via LiU Holding AB. Spetsa har ett nära samarbete med övriga verksamheter inom LiU Holding AB.

LiU Invest
LiU Innovation
LEAD
Unitalent

Kontakt

Spetsa AB
Teknikringen 7, 583 30 Linköping
liu logo

Edit & Björnen / Keylab AB