Kursen "Bedömning av arbetsförmåga" (AWP, AWC, WRI och WEIS) med Jan Sandqvist och Elin Ekbladh, 20-22 november 2018 i Linköping (heldagar)

Syftet med kursen är att ge utbildning i användandet av bedömningsinstrumenten Assessment of Work Performance (AWP)(BAFIA), Assessment of Work Characteristics (AWC), Work Environment Impact Scale (WEIS) och Worker Role Interview (WRI). Information och anmälan kommer närmare utbildningsdatum.

Vill du finnas med på vår kursintressentlista och få utskick om kommande kurser?

Klicka då in här och skriv in din mailadress.


Kurser

24
jan
2019

2019-01-24 8:00 -16:30
3 900SEK

AWP-FK ingår idag som arbetsterapeutisk metod i Försäkringskassans nationella bedömningsverktyg inom Aktivitetsförmågeutredningen (AFU). I samband med AFU används AWP-FK enbart av arbetsterapeuter, men det finns många andra sammanhang där en bedömning av klienters arbetsförmåga/aktivitetsförmåga i strukturerade arbetsuppgifter kan bidra till ökad kvalitet i bedömningen. Kursen vänder sig till dig som vill och har ett behov av att använda strukturerade uppgifter vid bedömning av arbetsförmåga/aktivitetsförmåga och är möjlig att gå för alla yrkeskategorier.

3 900SEK 29

Om Spetsa

Spetsa är din engagerade part när du önskar spetskompetens eller inspiration från forskare och lärare vid Linköpings universitet.

spetsa vit

 

 

Kunskap till Nytta

Spetsa är ett helägt dotterbolag som ägs av Linköpings Universitet via LiU Holding AB. Spetsa har ett nära samarbete med övriga verksamheter inom LiU Holding AB.

LiU Invest
LiU Innovation
LiU Relation
LEAD
Unitalent

Kontakt

Spetsa AB
Teknikringen 10, 583 30 Linköping

Kåkenhus, Campus Norrköping

liu logo

Edit & Björnen / Keylab AB