Kurser under 2018

1) Kursen "Bedömning av arbetsförmåga" (AWP, AWC, WRI och WEIS) med Jan Sandqvist och Elin Ekbladh, 20-22 mars 2018 i Linköping (heldagar) -
Kursen är fullbokad. Datum för nästa kurs i höst är ännu ej spikat. Håll utkik här, vi lägger ut information om det så fort det är klart. 

2) Kurs i Introduktion till AWP-FK, specifik tillämpning av Assessment och Work Performance (AWP) 24 april 2018 i Linköping (heldag)

Kursen passar dig som vill gå en kurs i introduktion till AWP-FK, som är en applikation till bedömningsinstrumentet AWP. AWP-FK ingår idag som arbetsterapeutisk metod i Försäkringskassans nationella bedömningsmetod Aktivitetsförmågeutredning (AFU). AWP-FK  används, förutom vid AFU, även vid fördjupade medicinska utredningar (TMU). AWP-FK  kan även med fördel användas av dig som inte arbetar med försäkringsmedicinska utredningar men vill använda strukturerade arbetsuppgifter vid bedömning av arbetsförmåga. Kursledare: Elin Karlsson och Christin Wennersten

Anmälan är öppen, se nedan

Vill du finnas med på vår kursintressentlista? 

Är du intresserad av dessa kurser kan du anmäla dig till vår kursintressentlista så att du nås av information och möjlighet till anmälan.
Maila i så fall din mailadress till: helene.nord@spetsa.se


Anmälan

Fyll uppgifterna nedan för att anmäla dig till Kurs: Introduktion till AWP-FK, specifik tillämpning av Assessment of Work Performance (AWP) 24 april 2018.

Är du redan registrerad hos oss? Logga in här först

Välj dina inloggningsuppgifter*

Personuppgifter

Fakturaadress

Betalningsinformation

SEK
SEK
SEK
Faktura

Om Spetsa

Spetsa identifierar, paketerar och säljer tjänster baserade på kunskap och erfarenhet vid Linköpings universitet.

spetsa vit

 

 

Kunskap till Nytta

Spetsa är ett helägt dotterbolag som ägs av Linköpings Universitet via LiU Holding AB. Spetsa har ett nära samarbete med övriga verksamheter inom LiU Holding AB.

LiU Invest
LiU Innovation
LiU Relation
LEAD
Unitalent

Kontakt

Spetsa AB
Teknikringen 10, 583 30 Linköping

Kåkenhus, Campus Norrköping

liu logo

Edit & Björnen / Keylab AB