Citat

Vad är Spetsa?

Spetsa förmedlar tjänster som bygger på den spetskompetens och erfarenhet som finns hos våra forskare och lärare. Genom skräddarsydda uppdrag ökar samverkan mellan akademi och omgivande samhälle, inom såväl privata som offentliga verksamheter. Spetsa är ett av Linköpings universitets helägda bolag.

Läs mer

Om Spetsa

Spetsa är din engagerade part när du önskar spetskompetens eller inspiration från forskare och lärare vid Linköpings universitet.

spetsa vit

 

 

Kunskap till Nytta

Spetsa är ett helägt dotterbolag som ägs av Linköpings Universitet via LiU Holding AB. Spetsa har ett nära samarbete med övriga verksamheter inom LiU Holding AB.

LiU Invest
LiU Innovation
LEAD
Unitalent

Kontakt

Spetsa AB
Teknikringen 7, 583 30 Linköping
liu logo

Edit & Björnen / Keylab AB