Student- och forskarkompetens från Linköpings universitet

LÖS UTMANINGAR, SPARA TID OCH FÅ IN RÄTT KOMPETENS

Erbjudande företag

Unitalent arbetar med studenter och forskare från hela LiU för tidsbestämda och skräddarsydda uppdrag. Vi vill hjälpa våra kunder med kreativa infallsvinklar och nya lösningar på utmaningar. Vi erbjuder därför företag och organisationer att komma i kontakt med drivna studenter och forskare med den senaste kunskapen från universitetet.

Läs mer

LÅT DIN EXPERTKOMPETENS KOMMA TILL ANVÄNDNING I FÖRETAG & ORANISATIONER

Erbjudande forskare

Spetsa erbjuder anställda vid Linköpings universitet en möjlighet att utföra uppdrag som bisyssla.

Uppdragen ger dig en möjlighet att etablera kontakter och kan hjälpa företag och organisationer.

Vi söker dig som vill göra uppdrag på din bisysslotid.

Läs mer