UNITALENT – SPETSA

En del av LiU

Spetsa är ett affärsområde inom Unitalent AB som ägs av Linköpings universitets holdingbolag. Unitalents syfte är att vara en drivande och förvaltande del i att få kunskapen från universitetet till nytta.

SPETSA

Forskarkompetens

Spetsa erbjuder skräddarsydda tjänster till företag och organisationer baserat på kompetens från forskare och anställda vid LiU.

Spetsas mission är att bidra till att spetskompetensen vid LiU kommer företag och organisationer till nytta ännu mer. Spetsa verkar även för att stötta forskare i att knyta värdefulla kontakter och möjlighet till spännande uppdrag.

Spetsa hjälper till att paketera affärsmässiga uppdrag som tillför stort värde för såväl företag som forskare.

Låter det intressant?

UNITALENT

Studentkonsulter

Unitalent förmedlar även skräddarsydda tjänster som bygger på kompetensen hos studenter vid LiU.