Kulturell kompetens

Jag heter Jane Holstein och är legitimerad arbetsterapeut och har en medicine licentiatexamen. Mitt forskningsområde rör instrumentutveckling inom kulturell kompetens för personal.

Assistent Professor Outdoor Education

My research interest is focused on teachers ’and students’ perceptions and ways of experiences of an interaction between learning environments both in the classroom and outdoors. Preferably based on an action-based theoretical framework and qualitative research methods, effects on learning ability, academic performance, physical activity, contact with landscape (nature and culture) in the out-of-doors and a number of other factors that are important for students’ development and for teaching – the place, object, process, way of learning.

Jan Sandqvist​

jan.sandqvist@spetsa.se

Profil på liu.se

AWP & AWC

Sedan en längre tid har jag i min forskning ägnat mig åt att förstå och förklara fenomenet arbetsförmåga, vilket bland annat resulterat i den konceptuella referensramen Assessment of Work Functioning (AWF).

En central del av min forskning handlar även om att jag arbetat med att utveckla och pröva två instrument som används inom området bedömning av arbetsförmåga – Assessment of Work Performance (AWP) och Assessment of Work Characteristics (AWC). Båda instrumenten har sin grund i den teoretiska modellen Model of Human Occupation.

WRI & WEIS

Mitt forskningsområde är arbetslivsinriktad rehabilitering, med särskilt fokus på bedömning av arbetsförmåga.

För att vi ska kunna sätta in rätt insatser vid nedsatt arbetsförmåga krävs tillförlitliga bedömningsmetoder. En central del i min forskning är bearbetning, utveckling och psykometrisk prövning av de svenska versionerna av bedömningsinstrumenten:

• WRI – Worker Role Interview

• WEIS – Work Environment Impact Scale

Elin Ekbladh

elin.ekbladh@spetsa.se

Profil på liu.se